Handelsbetingelser

Ved at benytte dig af Farvel.dk’s services accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Farvel.dk er en service leveret af Remember Me IVS

Remember Me IVS
Frederiksholms Kanal 20, Baghuset stuen
1220 København K
Telefon: 38104009
E-mail: info@farvel.dk
CVR-nr. 36899859

Sidst revideret september 2016

Generelle bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af website/software fra Remember Me (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept af betingelserne sker ved afkrydsning under tilmeldingen.

Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne. De gældende forretningsbetingelser accepteres af Kunden, før en aftale indgås mellem Leverandøren og Kunden. Leverandøren vil ved rettelser i forretningsbetingelserne give køber besked om dette via e-mail, seneste 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende handelsbetingelser.

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding og indtastning af kortoplysinger, accepterer du at Farvel.dk må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement på Farvel fornyer vi det automatisk indtil du skriftligt afmelder dig. Der retuneres ikke delvis betaling, hvis et abonnement opsiges efter at den nye periode er påbegyndt.

Ved anvendelse af Leverandørens software opnås alene en brugsret. Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke, udtrykt ved afkrydsning af forretningsbetingelser.

Betalingskort

Du kan betale med MobilPay, VISA og MasterCard via QuickPay.

Ophavsret

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

Leverandørens ydelse

Leverandøren har udviklet en service som tilbyder et alternativ til de trykte mediers dødsannoncer, samt giver pårørende til afdøde mulighed for at oprette minder. Det er desuden muligt at oprette søgeagenter, så man kan holde øje med personer der dør. Servicen er en online service og kan kun tilgår via internettet. Herudover har Leverandøren ingen forpligtelser over for Kunden.

Identitet og betalingsansvar

Ved tilmelding hos Leverandøren tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige. Ved benyttelse af Dankort-betaling indestår Kunden for – og er garant for – at kunden har den identitet, som dennes kunde angiver. Kunder som opretter gratis profiler valideres desuden via deres email adresse. Kunden forsikrer, at dennes kunders identitet er korrekte og rigtige, samt at Kundens kunder ikke misbruger betalingskort. Såfremt at “fraud”/misbrug alligevel skulle ske, er det Kundens ansvar og pligt at tilbagebetale Leverandøren det beløb, som der er blevet gennemført, således at Leverandøren står uforandret.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er inkl. moms. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid, retten til at justere prisen med to måneders varsel.

Gratis dødsannoncer

Leverandøren udbyder en funktion, hvor Kunden kan oprette gratis dødsannoncer. Det sker på Kundens eget ansvar og Leverandøren kan ikke drages ansvarlig for evt. fejl og mangler ved denne service. Det er Kundens ansvar at tjekke, at oplysningerne er korrekte.

Vi vil løbende holde øje med de oprettet annoncer og forbeholder os ret til at fjerne annoncer, som vi ikke kan verificere og annoncer som vi finder stødende.

Tænd et lys og læg en blomst

Det er muligt for alle at tænde et virtuelt lys eller ligge en virtuel blomst for en afdød, både i tilknytning til dødsannoncer og minder. Det er helt gratis at tænde lys, mens man med blomster vælger at vise at man støtter en hjælpeorganisation efter eget vælg. En gang om måneden vil vi opgøre de indkommende donationer til den pågældende organisation. Er beløbet til en organisation under 200 kr. vil det dog overgå til næste donation. Grænsen på de 200 kr. sker for ikke at påføre donationerne administrative omkostninger. Alle donationerne vil gå ubeskåret til de valgte organisationer.

Dataindsamling og Statistik

Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Leverandørens webside. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger regnskabsprogrammer. Alt software, design, arkitektur, tekst o.lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

Misligholdelse

Al betaling fra Kunden til Leverandøren foregår som udgangspunkt ved automatisk forudbetaling, når Kunden registrerer sit betalingskort. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Leverandøren har ret til at lukke for Kundens adgang til software, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige Kunder vil blive påvirket af det. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira, askeskyer over Island eller anden form for force majeure.

Det er Kundens ansvar, at informere Farvel.dk ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling med mere.

Opsigelse af abonnement og bindingsperiode

Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra dit betalingskort før du opretter et nyt abonnement.

Abonnement, som er indbetalt, refunderes ikke. Der er dog 14 dages fortrydelsesret på alle betalte abonnementer. Abonnementet forlænges automatisk hver år, medmindre Kunden opsiger aftalen skriftligt.

Opsigelse skal ske ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til vores Supportcenter, som så bliver bekræftet efterfølgende per mail. Efter opsigelse forpligter Leverandøren sig ikke yderligere overfor Kunden.

Persondata og Cookies

Ingen personlige oplysninger der registreres hos Leverandøren, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjepart.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret forbindelse der er godkendt af PBS. Servicen anvender såkaldte cookies til styring af indholdet. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne oplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under oprettelse af en annonce udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer, mail m.m. Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. annoncer og minder oprettes. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske profiler vil blive fjernet og politianmeldt!

Man kan desuden valgfrit få sin mailadresse optaget på en mailingliste hos Farvel.dk, således at man løbende modtager besked og nye features, tiltag og hjælp samt anden information fra os. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.
Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

Tvister

Tvister skal afgøres ved Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting.

 

Der tages forbehold for tryk- og stave fejl.

Opret din gratis dødsannonce

1
Den afdøde
2
Bisættelse/begravelse
3
Annonce tekst/billeder
4
Dine oplysninger
Bemærk CPR numret bruges udelukkende til at tjekke at personen rent faktisk er død. Det gemmes krypteret og det er kun selve fødselsdatoen der gemmes.